אֱגוֹזִיתnutlet

פרי או חלק מסוים של פרי מקובץ, בן זרע אחד, שקליפתו יבשה (ציור 115).

איור הממחיש את תיאור המונח