אַבְקָנִיstaminate

פרח (או שיבולית) המכיל(ה) אבקן או אבקנים בלבד.