אַבְקָןstamen

האיבר הזכרי של הפרח שבו נוצרת האבקה.

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח