מענה ל־הגדרת אחילוף

#2616923

סביר שזה אחילוף הגליל, אבל לא ניתן לומר ללא תפרחת פתוחה או עלים שיצולמו מאוחר יותר