מענה ל־דרום סיני 4-9/11/21, בקשה לעזרה בזיהוי

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל דרום סיני 4-9/11/21, בקשה לעזרה בזיהוי מענה ל־דרום סיני 4-9/11/21, בקשה לעזרה בזיהוי

#2616831

Schouwia purpurea (=thebaica)
Otostegia fruticosa
הוספתי עמודים למינים הללו באתר כי שניהם נמצאו גם בדרום ירדן. בקרוב נעלה גם את הצילומים שלך.
אגב, מיני סיני כאלה נמצאים כולם במגדיר זהרי 1988