מענה ל־גידול ענפים כרותים בתוך גוף מים נפרד

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל גידול ענפים כרותים בתוך גוף מים נפרד מענה ל־גידול ענפים כרותים בתוך גוף מים נפרד

#2615817

זו שאלה לפורום בריבוי או בגינון, לא נראה לי שניתן לעשות זאת, כן ניתן להשריש ענף עם הורמון השרשה בקרקע לחה.