מענה ל־זיהוי צמחים נוספים מהר דבורה והר כסולות

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל זיהוי צמחים נוספים מהר דבורה והר כסולות מענה ל־זיהוי צמחים נוספים מהר דבורה והר כסולות

#2614397

ניר הר
משתתף

סיקו ויואב, תודה. הזיהויים ה נראים מתאימים. הצילומים אכן מסוף אפריל (21-28.4.21)