מענה ל־זיהוי צמחים נוספים מהר דבורה והר כסולות

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל זיהוי צמחים נוספים מהר דבורה והר כסולות מענה ל־זיהוי צמחים נוספים מהר דבורה והר כסולות

#2614395

Yoav Gertman
משתתף

ממתי התמונות? הראשונה נראית כמו מין של סגולית.שמתאימה לחודש מרץ אפריל.