מענה ל־שאלה לגבי פריחה בחרמון בספטמבר

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל שאלה לגבי פריחה בחרמון בספטמבר מענה ל־שאלה לגבי פריחה בחרמון בספטמבר

#2613419

Yoav Gertman
משתתף

בלי נדר ובלי פרוט יתר:
פה ושם מרווה בוצינית ,חד אבקן, ברזילון לבנוני ,מיני נפית ,כלך דודורי ויש אפשריות למינים נוספים לועניות ובוצינים . בוצין סיני בפריחה מועטה.