מענה ל־אזוב מצוי?

#2613106

אכן יהודה, זה אזוב מצוי בשלב מתקדם (משמע : לקראת סוף פריחה).
צילומים דומים מאוד צילמתי לקראת סוף אוגוסט ברמת הנדיב.
המשך כך, שנה טובה. ממני נעם עביצל.