מענה ל־זיהוי מיני בוצין באגני הנחלים נבטים ונוקדים

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל זיהוי מיני בוצין באגני הנחלים נבטים ונוקדים מענה ל־זיהוי מיני בוצין באגני הנחלים נבטים ונוקדים

#2611394

ניר הר
משתתף

אורי, תודה.
ולסיום מאזור זה, צמח שהעליתי בתכתובת מקבילה. מורכב עם גביע הדוק עם פסי אורך

{26113-93}