מענה ל־זיהוי מיני בוצין באגני הנחלים נבטים ונוקדים

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל זיהוי מיני בוצין באגני הנחלים נבטים ונוקדים מענה ל־זיהוי מיני בוצין באגני הנחלים נבטים ונוקדים

#2611391

אכן צמר מפוצל. לגבי מכלואי בןצין, יש, אבל לא רואה אותם בצילומים שלך. בוצין שיחני אכן מאד וריאבילי ומשתנה בהדרגה לבוצין המדבר.