מענה ל־זיהוי מיני בוצין באגני הנחלים נבטים ונוקדים

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל זיהוי מיני בוצין באגני הנחלים נבטים ונוקדים מענה ל־זיהוי מיני בוצין באגני הנחלים נבטים ונוקדים

#2611382

ניר הר
משתתף

גלית, תודה על הצעת הזיהוי. לאיזו מהתמונות ההצעה מתייחסת? אם זה לגבי תמונת העלים האחרונה? הם נראים מגושמים וגבשושיים ביחס לתמונות העלים התחתונים של בוצין מזרחי. הוא גם נחשב לנדיר בהר הנגב ואינו מוזכר לגבי צפון הנגב (אזור התצפית הוא יותר צפון הנגב). מזכיר יותר אולי את העלים התחתונים של בוצין שימפר הידוע מדרום הנגב, שגם הוא נדיר מאד בהר הנגב.
ותיקון טעות כתיב שלי מנוסח הכיתוב, לגבי התמונה הרביעית, הצעתי זיהוי כמכלוא של בוצין מפורץ ובוצין המדבר על פי המגדיר הצהוב. ולגבי מועד התצפית, היא הייתה בסוף מרץ-תחילת אפריל השנה