מענה ל־זיהוי מיני בוצין באגני הנחלים נבטים ונוקדים

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל זיהוי מיני בוצין באגני הנחלים נבטים ונוקדים מענה ל־זיהוי מיני בוצין באגני הנחלים נבטים ונוקדים

#2611377

ניר הר
משתתף

יתכן שלא נקלטו התמונות. מצורפות שוב, לפי הסדר הצעות זיהוי של בוצין שיחני (שתי תמונות), בוצין מצורף, מכלוא אפשרי בין בוצין מצורף ובוצין המדבר (לפי הצעה במגדיר הצהוב), ועוד עלים של ספק בוצין

{26113-68}
{26113-70}
{26113-72}
{26113-74}
{26113-76}