מענה ל־מאיבי הנחל לחוף אשקלון

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל מאיבי הנחל לחוף אשקלון מענה ל־מאיבי הנחל לחוף אשקלון

#2609070

הגפורה כמובן מוכרת מהחרמון, חשבתי שהתכוונת לארם-צובא…אנו מצאנו ריכוז של עשרות פרטים של הריחנית בצידי הדרך בתוך איבי הנחל, אלה שראינו בוודאות ללא פרחים לשוניים ועם עלים כנ”ל.