מענה ל־חרמון, 02/07/2021

#2609068

נהדר, חדעד הלבנון – העלווה מכחילה, ארכובית הציפורים – עלים ביצניים. איפה מצאת את ארכובית הלבנון ?
מה היה גובה השום? האם בטוח שזה לא שום גבוה ?