מענה ל־חרמון, 02/07/2021

#2609054

דובדבן שרוע, בן-חרצית דק-עלה, נואית קוצנית כר-קוצי מקסים, כשות קצר-עלי? שטוח-פרחים?

{26090-45} [דובדבן שרוע]
{26090-47} [בן-חרצית דק-עלה]
{26090-49} [נואית קוצנית]
{26090-51} [געדה מזרחית]
{26090-53} [כשות]