מענה ל־אביב חרמוני: חלק שני-עמק בולען (המשך)

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל אביב חרמוני: חלק שני-עמק בולען (המשך) מענה ל־אביב חרמוני: חלק שני-עמק בולען (המשך)

#2607213

מה זה עלקת לבנונית? אין בכל רשימת העלקות ביורו-מד שם לוואי כזה…ידוע לך השם הלטיני שלה? אגב, כבר לפני כמה שנים שונה שם הסוג עלקת ל-Phelipanche, לא כדאי לעדכן גם אצלנו?