מענה ל־אביב חרמוני: חלק רביעי-תחנות שונות (המשך)

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל אביב חרמוני: חלק רביעי-תחנות שונות (המשך) מענה ל־אביב חרמוני: חלק רביעי-תחנות שונות (המשך)

#2606934

12. קדד מפורץ

דולינת הגלגל (גם בעמק בולען)

{26069-29}
{26069-31}
{26069-33}