מענה ל־אביב חרמוני: חלק רביעי-תחנות שונות (המשך)

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל אביב חרמוני: חלק רביעי-תחנות שונות (המשך) מענה ל־אביב חרמוני: חלק רביעי-תחנות שונות (המשך)

#2606907

7. פקעון פסטלוצי

מצפה שלגים (גם בעמק בולען)

{26069-02}
{26069-04}
{26069-06}