מענה ל־רצועית הגליל כביש הר מירון, מפקד רב שנתי

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל רצועית הגליל כביש הר מירון, מפקד רב שנתי מענה ל־רצועית הגליל כביש הר מירון, מפקד רב שנתי

#2606563

אסף שיפמן
משתתף

שלום טליה
אני לא מפקפק באמינות הסקרים שערכת. אך 2014 היא שנתיים לאחר העבודות בכביש שנערכו ב-2012 ולא ב 2013. אני ראיתי בשנת 2014 רק 14 פרטים בצד הצפוני בלבד. האם יתכן שספרת 30 פרטים משני צידי הכביש? אגב, כמה פרטים ספרת בצד הצפוני של הכביש בשנת 2013?
באשר לדבורנית הכחלחלה. בשום מקום בסרט על הרצועית לא הוזכרה הדבורנית הכחלחלה בשום הקשר. אגב, הסרט נעשה על ידי בתי עופרי גלילי ולא על ידי.
באשר לחלקה של ה”רשות” בסיפור. אין לי שום מילה טובה לכתוב עליהם. לאחר שהתרעתי בפניהם על העבודות בהר שכלל לא היו ידועות להם, הם שלחו פקח למקום כדי שילווה את העבודות. הפקח לא קיבל שום הוראות מה עליו לעשות. אני חושב שהוא אפילו לא ידע היכן בדיוק הצמחים עליהם צריך להגן. כך קרה שבשלב כיסוי התעלה שפכו חצץ גם על השוליים ואחר כך גם הדקו עם מכבש. לא הייתה שום מחשבה איך להגן על הצמחים והיו דרכים, למשל, בלית ברירה, להעתיק את הרצועיות לשוליים הדרומיים של הכביש. הייתה אדישות אשר התבטאה ביתר שאת כאשר אוכלוסיות רצועיות שהתבססו יותר מאוחר מעל האנדרטה ומתחתיה הושמדו באחת על ידי הרשות שבנתה שם גדר. פה כבר אי אפשר להאשים את הצבא, אולי יאשימו את הקבלן?
עכשיו בדקתי את תוצאות הסקר משנת 2014 שצרפת. אם ננכה את שמונת הפרטים בקצה התחתון של הכביש שעליהם לא ידעתי, אכן צמחו בצד הצפוני 8 פרטים בלבד לעומת עשרות לפני העבודות.
אסף שיפמן