מענה ל־בגליל העליון: חלק שני-אתרים שונים

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל בגליל העליון: חלק שני-אתרים שונים מענה ל־בגליל העליון: חלק שני-אתרים שונים

#2606534

ראשית, מעניין מי שינה ואיפה זה פורסם, שהרי הוועדה לא התכנסה למיטב ידיעתי מזה שנים…שנית, באתר כאן זה לא שונה ודרדרת מופיעה כסינונים. שלישית, לענ”ד השם קרקפן עדיף על דרדרת, שהרי למונח דרדרת יש משמעות אחרת בעברית המדוברת, והקונוטציה עלולה להטעות; ורביעית, זו דוגמה קלאסית לטעות הבסיסית של התייחסות לשמות הצמחים בעברית כאל שם מדעי מקביל, הדורש שינוי כל אימת שמין כלשהו עובר מסוג זה לאחר. חבל.