מענה ל־רצועית הגליל כביש הר מירון, מפקד רב שנתי

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל רצועית הגליל כביש הר מירון, מפקד רב שנתי מענה ל־רצועית הגליל כביש הר מירון, מפקד רב שנתי

#2606103

גם אם המשקעים הם הקריטריון היחיד, יש להביא בחשבון את עוצמת ופיזור הגשמים על פני העונה.
בנוסף –
עירור גאופיטים עפי”ר תלוי גם בטמפרטורות (ירידה עונתית, או ‘נפילות’ טמפ’ קיצוניות בין יום/לילה), שינויים בהתארכות שעות האור/חושך ביממה, או הטלת צל ע”י צמחים סמוכים.
וכמובן תנאי הסיום של השנה הקודמת.