מענה ל־קצת מחוף הגליל המערבי, היום

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל קצת מחוף הגליל המערבי, היום מענה ל־קצת מחוף הגליל המערבי, היום

#2606079
דר בן-נתן
דר בן-נתן
משתתף

כמו שכבר אמרתי לך בכמה הזדמנויות – אני מבין ומסכים עם הצורך שלך להגן על אתרים מיוחדים מפני חבורות צלמים וחובבים שמסבים נזק לאוכלוסיות קטנות ולמשארים נקודתיים, ואני לפעמים מסרב לחלוק מידע כזה כשמבקשים ממני, ולרוב גם לא משתף בכלל תמונות או מדווח בפורומים ורשתות חברתיות.
למרות זאת – המידע הזה, חשוב שיהיה מתועד ושמור איפשהו. גם למטרות שמירת טבע וגם למטרות מדעיות.
לגופי שמירת הטבע קשה להגן על אתרים שאינם מכירים, ואי אפשר לגדל גרעיני רביה להשבות ולהפצה בגני מקלט ללא זרעים. צמחים שאיננו יודעים על קיומם או על המיקום שלהם ירשמו כנכחדים (למשל נורית נימית) או לא ירשמו כלל (למשל הלימוסלה והכריך שלך) במאגרים ולא יתאפשר להקצות משאבים למחקר ושימור שלהם.
אם מינים נדירים יעלמו באזורך כתוצאה מפעילות האדם, החוסר במידע יקשה לכמת נכונה את הנזק שנעשה לאוכלוסיות האלה ולהמליץ על פעולות שימור נכונות, וכו’ וכו’. יש אינספור דוגמאות לאתרים רגישים וחשובים שלא היו ידועים לרשויות ובשל כך אושרה בהם בניה ללא התנגדות, או שנפגעו בדרכים אחרות.
אני שותף לדאגה שלך ולרתיעה מפני “טוויצ׳רים” שעשויים לפגוע באתרים הקטנים והרגישים האלה. אבל ללא תיעוד מסודר, המידע הזה יאבד ולא יועיל לאיש או לצמח.
אני לא מבקש ממך לשתף מיקומים רגישים עם כל המרשתת. כפי שאתה יודע, אתר האדומים מציע את האפשרות להציג במפה הציבורית נקודה מטושטשת, שאי אפשר יהיה למצוא את המיקום על פיה. במידע הזה לא יעשה שימוש לרעה – בדרך כלל אנחנו גם לא חוזרים בסקר האדומים לנקודות שדווחו לאחרונה אם לא נדרש תיעוד מיוחד נוסף, כך ששום נזק לא יוסב להן.
ואם ידוע לך על שימוש לרעה שמישהו הצליח לעשות בנקודות שמוצגות במפות באתר האדומים – תגיד, וננסה לחשוב על פיתרון. אני ספציפית וצוות האתר ככלל רוצים בשימור הצמחים האלה לא פחות ממך.
אני מבין את הרצון שלך להפסיק לדווח, אבל אני מקווה שתגליות חשובות תראה לנכון לשתף בכל זאת – וגם אם לא כאן, יש לך את המיילים שלי ושל אורי.