מענה ל־עזרה בזיהוי: האם מין חדש של ורוניקה בחרמון?

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל עזרה בזיהוי: האם מין חדש של ורוניקה בחרמון? מענה ל־עזרה בזיהוי: האם מין חדש של ורוניקה בחרמון?

#2605544

יש עוד צילומים של הוורוניקה ה”פעוטה” אבל הם מאותה זווית ואין בהם חדש.
לגבי ההבדלים בין האפרפרה לארוכת שיבולת: 1. הצבע 2. אורך העלים: לפי המגדיר הצהוב באפרפרה עד 12 מ”מ, בארוכת שיבולת 15-30 מ”מ. בפלורה הטורקית מצויין כי באפרפרה עד 7 שיניים בשולי העלה, בארוכת שיבולת 10 ומעלה (את זה רואים גם בצילומי 2 המינים שלי בדיווח).3. באפרפרה רוב העלים מקופלים כמעט לגמרי, חצי על חצי, לאורך. בארוכת שיבולת מקופלים מעט או שאינם מקופלים.4. האפרפרה יוצרת משטחים, ארוכת שיבולת לא. 5. השינון בארוכת שיבולת עמוק יותר ואילו שפת העלה באפרפרה “חרקרוקה” כפי שמציין המגדיר הצהוב. יש עוד הבדלים באורך של חלקי צמח למיניהם, אבל קשה לראות בצילומים, כמו עמוד העלי שהוא ארוך יותר בארוכת שיבולת, וגם הבדלים בכסות השערות.
אולי הכי טוב יהיה להעביר את הצילומים לבוטנאי כלשהו בארצות בהם הצמחים הללו מוכרים יותר שיביע את דעתו…