מענה ל־עזרה בזיהוי

#2605137

5 פרטים 4 מהם על אותו מטר רבוע ועוד אחד 2 מטר מהם ייתכן שיש עוד בין העשבייה במקום בית גידול מופרע בצד הטיילת מאמפי גולן לכפר חרוב באזור המחצבה הנטושה שליד כפר חרוב