מענה ל־חרמון, טלטל, 1650 מ’, תחילת מאי, 2021

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל חרמון, טלטל, 1650 מ’, תחילת מאי, 2021 מענה ל־חרמון, טלטל, 1650 מ’, תחילת מאי, 2021

#2604947
{26049-32} ולריינית מאוצבעת
{26049-34} עתרון עקרבי
{26049-36} איריס ארם-נהרים
{26049-41} עוזרר סיני
{26049-42} פילגון השדה
{26049-44} לקוקיה כרתית
{26049-45} צללית מאונקלת
{26049-46} קיצנית קרירה