מענה ל־מדרון מלא במרווה רחבת-גביע בחרמון – טלטל

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל מדרון מלא במרווה רחבת-גביע בחרמון – טלטל מענה ל־מדרון מלא במרווה רחבת-גביע בחרמון – טלטל

#2604866

מצאנו מרווה רחבת-גביע גם בגבעות הקרב ברום 2050 מ’, אלה היו פרטים מאד בלוטיים ודביקים

{26048-63}
{26048-65}