מענה ל־עמק בית נטופה כגן פורח 27.04.21 חלק ראשון.

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל עמק בית נטופה כגן פורח 27.04.21 חלק ראשון. מענה ל־עמק בית נטופה כגן פורח 27.04.21 חלק ראשון.

#2604674

Yoav Gertman
משתתף

19.ציפורנית אולי דביקה
צמח גדול פרחים קטנים.
40X40 מיימדי הצמח

{26046-70} [ציפורנית]
{26046-71} ציפורנית
{26046-72} ציפורנית
{26046-73} ציפורנית