מענה ל־עמק בית נטופה כגן פורח 27.04.21 חלק ראשון.

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל עמק בית נטופה כגן פורח 27.04.21 חלק ראשון. מענה ל־עמק בית נטופה כגן פורח 27.04.21 חלק ראשון.

#2604538

Yoav Gertman
משתתף

אוי לי ,אתה צודק לגבי נר הלילה הוורוד.
מתנצל קצת בעיות בעניים ותודה על התיקון וזהוי האספסת.