מענה ל־מהגליל לחרמון: חלק חמישי-החרמון (המשך)

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל מהגליל לחרמון: חלק חמישי-החרמון (המשך) מענה ל־מהגליל לחרמון: חלק חמישי-החרמון (המשך)

#2603840

אני לא חושב שמאפיין כמו אורך עוקצי הפרח הוא חלש, זה נתון בסיסי שמשתמשים בו לאבחנה בין מינים בהרבה מאד צמחים. כך גם באשר לאורך עמוד העלי, בייחוד בפירות של מצליבים. אין סיבה להניח שמחברי הפלורה נהגו בצמח זה אחרת מאשר בצמחים אחרים מבחינת הנכונות…אז אנחנו כנראה לא מסכימים בעניין זה.