מענה ל־קצת מחוף הגליל המערבי, היום

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל קצת מחוף הגליל המערבי, היום מענה ל־קצת מחוף הגליל המערבי, היום

#2603615

מזרעים שאספתי לפני שנה באזור כפר-יסיף, נבטו אצלי בגינה כמה פרטים של טטפח קסיוס.
ביקיית יזרעאל שמצאתי ביום העצמאות במטעים של גשר-הזיו רוססו בקוטלי עשבים.
טופח כדורי בסוף פריחה.

{26036-08} טופח קסיוס
{26036-10} בקיית יזרעאל -אחרי ריסוס
{26036-12} טופח כדורי
{26036-14} טופח כדורי