מענה ל־דווח קצר מצפון בקעת שפע, 20 באפריל 2021

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל דווח קצר מצפון בקעת שפע, 20 באפריל 2021 מענה ל־דווח קצר מצפון בקעת שפע, 20 באפריל 2021

#2602825

ספלולים:
ספלול הגליל (1. פרח 2. פרי)
ספלול מטפס

{26028-20} ספלול הגליל
{26028-22} ספלול הגליל
{26028-24} ספלול מטפס