מענה ל־זיהוי צמחים

#2601914

הבוצין לדעתי דמשקאי כבר ראיתי מופעים כאלה שלו עם הרבה עמודי פריחה שים לב שאינם מתפצלים מעמוד מרכזי כמו בבוצין הגליל וגם איזור התפוצה מתאים בכל אופן כמו שדר כתב בלי תמונות ברורות יותר אי אפשר לזהות בוודאות