מענה ל־זיהוי צמחים

#2601882
דר בן-נתן
דר בן-נתן
משתתף

שלום,
כדי לקבל זיהוי, יש לציין היכן צולם כל צמח. רצוי גם להביא צילומים ברורים יותר.
65 נראה כמו בוצין הגליל. נשמח לקבל תצפית שלו באתר הצמחים בסכנת הכחדה: https://redlist.parks.org.il/obs/realtime/71/
66 לוענית מצויה
67 ככל הנראה מרווה כחולה
68 לשון פר מצויה