מענה ל־אמיתה גדולה

#2600381

Yoav Gertman
משתתף

עלי הצמח העליונים שונים תמיד בצמח זה מעלי השושנת התחתונים.
הם דמויי סרגל ולא נימיים כמו התחתונים.
זאת תופעה שקיימת גם בסוככיים אחרים וגם במינים אחרים.