מענה ל־בצפון הפורח; חלק שני-הגולן

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל בצפון הפורח; חלק שני-הגולן מענה ל־בצפון הפורח; חלק שני-הגולן

#2599049

כי (למיטב ראייתי) צינור הכותרת אינו בולט מעל הגביע, וצינור הגביע קצר מהאונות.