מענה ל־בצפון הפורח; חלק ראשון-הגליל

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל בצפון הפורח; חלק ראשון-הגליל מענה ל־בצפון הפורח; חלק ראשון-הגליל

#2598951

התשובה במאמר כלנית שקישורו רצ”ב. לחוטמית הגליל עלים מאוצבעים יותר.

איריס הפקעות Iris tuberosus – האם הוא מין בר חדש לישראל ?