מענה ל־מהו הצמח בעל המספר האדום הגבוה ביותר בארץ?

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל מהו הצמח בעל המספר האדום הגבוה ביותר בארץ? מענה ל־מהו הצמח בעל המספר האדום הגבוה ביותר בארץ?

#2598340

עמיר פז
משתתף

אתה צודק בענין האיריס הענף, אלא שהוא איננו אנדמי לישראל, ולכן חשיבותו פחותה בעיני. אותו הדין לגבי גומא הירקון, שגם לו אתר טבעי אחד, רק שציונו נמוך יותר עקב חוסר אטרקטיביות