מענה ל־מהו הצמח בעל המספר האדום הגבוה ביותר בארץ?

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל מהו הצמח בעל המספר האדום הגבוה ביותר בארץ? מענה ל־מהו הצמח בעל המספר האדום הגבוה ביותר בארץ?

#2598268

יש גם אירוס ענף ועוד מספר צמחים עם המספר הזה למיטב ידיעתי. האם גם בטבע חומעת האווירון והקחוון כבר פורחים? תודה