מענה ל־הר קטע ומורדות החרמון

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל הר קטע ומורדות החרמון מענה ל־הר קטע ומורדות החרמון

#2598255
דר בן-נתן
דר בן-נתן
משתתף

אליסון מצוי
הרומוליאה נראית סגלולית
הגומאי הוא כריך אפרפר
האביבית בינונית
בשתי התמונות זו דבורנית דינסמור, לדבורנית רודוס יש עלה עטיף עליון נטוי אחורה.
אף אחת מהזהביות לא ניתן לזהות בוודאות מהתמונות. הראשונה שעירה תת-מין חרמוני או קטנת-פרחים, והשניה כנראה יכולה להיות אשונה או השלוחות.