מענה ל־בקשת זיהוי

#2596619

Yoav Gertman
משתתף

גבי שלום.
קשה להגדיר לפי התמונות שלך.
בתמונה 35 רואים בעיקר את הנזמית הלופתת.
גם דבקה כלשהיא .
יש מצב שהצמחונים הקטנים מתחת לנזמית הם סגינות.
33. היא ,בלי נדר, סיסנית קטנה