מענה ל־שלב בלוטם מרווני, מה בדיוק רואים ?

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל שלב בלוטם מרווני, מה בדיוק רואים ? מענה ל־שלב בלוטם מרווני, מה בדיוק רואים ?

#2594990

אלה פרחים שנשרו להם עלי הכותרת.
הפרחים נפתחים בבוקר ולקראת הצהריים עלי הכותרת שלהם נושרים.