מענה ל־שלב בלוטם מרווני, מה בדיוק רואים ?

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל שלב בלוטם מרווני, מה בדיוק רואים ? מענה ל־שלב בלוטם מרווני, מה בדיוק רואים ?

#2594989

לא ראיתי במגדיר (תחת צילומי לוטם מרווני) אפילו מופע אחד של שלב זה (הצהוב) !
פונה אליכם המומחים : אורי פרגמן (מנהל האתר), זלמן באומוול ונוספים בבקשת זיהוי.