מענה ל־מין חדש של קרנונית?

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל מין חדש של קרנונית? מענה ל־מין חדש של קרנונית?

#2594417

1. בק.לקויה 3 עמודי עלי ו-10 אבקנים, במחומשת 4-5 עמודי עלי ו-5 אבקנים
2. בק. לקויה העלים והחפים סרגליים ארוכים ומחודדים, במחומשת העלים סגלגלים-מוארכים
3. בק. לקויה עלי הכותרת חצויים בראשם לשתי אונות כמעט עד מחצית אורכן, במחומשת עלי הכותרת משונצים מעט או משוננים
בראשם

לדעתך זהו מופע כלשהו של קרנונית לקויה?