מענה ל־אליסון – בקשת עזרה בקביעה ברורה של המין

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל אליסון – בקשת עזרה בקביעה ברורה של המין מענה ל־אליסון – בקשת עזרה בקביעה ברורה של המין

#2593406
דר בן-נתן
דר בן-נתן
משתתף

הסוג אליסון קשה ומעצבן. כנראה מדובר במין A. strigosum, שבמגדיר נקרא אליסון מצוי, ואילו כאן באתר נקרא אליסון זיפני (באתר השם א. מצוי הועבר למין A. simplex שנקרא במגדיר א. פשוט). אם כי ניתן לפקפק בואלידיות של המין השני או בהפרדה ביניהם באוכלוסיות המקומיות, רואים בתמונות שערות משני סוגים המאפיינות את A. strigosum.