מענה ל־3 מינים אחד מחזורי ושניים מחולות כסוי

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל 3 מינים אחד מחזורי ושניים מחולות כסוי מענה ל־3 מינים אחד מחזורי ושניים מחולות כסוי

#2587501

תודה רבה, השנה בסקרי הר הנגב לא מצאנו אתר נוסף מעבר להר רמון