מענה ל־3 מינים אחד מחזורי ושניים מחולות כסוי

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל 3 מינים אחד מחזורי ושניים מחולות כסוי מענה ל־3 מינים אחד מחזורי ושניים מחולות כסוי

#2587500

Yoav Gertman
משתתף

אתר ראשון הר רמון קרוב לשיא הגובה.114712-990230 רשת ישנה.
רשת חדשה 164938-490101.
ישבתי שם בסיור של הקיבוץ לאכול ארוחת בוקר.
משהוא דקר לי בישבן ובדקתי מהו.
לא היה מוכר לי אז אספתי ושכחתי בתרמיל.
מצאתיו שם אחרי כמה ימים ושלחתי לשמידע.
קיבלתי טלםפון למחרת שאישר שמצאתי משהוא מיוחד-טליקטרון.
ראיתי אותו במקום עוד 4 פעמים. מאוחר יותר לא מצאתיו יותר.
למרות שנדמה לי שיש סימונים שלי בסביבה עד היום.

אתר שני
169471-488324 רשת חדשה.
119549-988378 רשת ישנה.
לא בטוח בנקודה זאת כי הייתי רק פעם אחת ונקודה משוערת בלבד.

האזור השלישי הוא מול הכניסה לנחל ניצנה בצד שמאל של הכביש .כ 100 מטר מהכביש לכיוון המכתש.
מצטער שאיננ יכול לדייק יותר.