מענה ל־פריחת סתיו בהר הנגב, 10.2020

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל פריחת סתיו בהר הנגב, 10.2020 מענה ל־פריחת סתיו בהר הנגב, 10.2020

#2587031

מלחית חומה
מלחית אשונה
פריחת מלחית חומה (או יפרוק המדבר?)
– הר רומם / בורות לוץ

{25870-26}
{25870-27}
{25870-28}
{25870-30}