מענה ל־מלחית חומה צובעת את מדרונות הר הנגב

עמוד הבית פורומים צמחי הבר של ישראל מלחית חומה צובעת את מדרונות הר הנגב מענה ל־מלחית חומה צובעת את מדרונות הר הנגב

#2586892

מלחית חומה גם בהר רומם
האם הורודים הם חומה או מלחית אחרת?

{25868-88}
{25868-89}
{25868-90}
{25868-91}